ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเทศบาลถึงแยกสับไฟ หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเขตเทศบาลถึงแยกสับไฟ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 997,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (Fileaa.pdf)คลิ๊กแนบไฟล์[ ]4967 kB