ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเทศบาลถึงแยกสับไฟ หมู่ 4 22 มกราคม 2561
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่๒) 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาโครงการต่อเติมกันสาด ม.2 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกโครงการก่อสร้างคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังโรงเรียนกิโลแปดถึงคลองยายสุ่ม ม.2 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำจากหลังศูนย์ราชการ ถึงหน้าวัดปู้บัว ม.1 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างท่อระบสยน้ำจากบ้านนายมานพ ถึงคลองชลประทาน ม.3 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำจากบ้านนางรุ่งทิพย์ ลงแม่น้ำท่าจีน ซ.16 ม.1 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองวัวจากศูนย์ราชการถึงถนน340(เติม) ม.1 18 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเลีบยถนน 340 เติม 18 พฤศจิกายน 2560