ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี

แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 18 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2556 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 14 พฤศจิกายน 2560
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 14 พฤศจิกายน 2560